Informácie

V záujme bezpečnosti a zabezpečenia služieb na najvyššej úrovni si majiteľ stránok vyhradzuje právo na zavedenie zmien, obsiahnutých v zásadách ochrany osobných údajov. Má to za účel zachovanie úplnej anonymity zákazníkov, preto v starostlivosti o ich spokojnosť s poskytovanými službami boli mená a priezviská umiestnené na stránkach zmenené. Navyše majiteľ stránok naznačuje, že akákoľvek podobnosť so skutočnými postavami je čisto náhodná a nebola použitá zámerne.

V rámci vstupu do zľavového klubu dostanete ako darček produkt, ktorý je doplnkom stravy, kozmetickým prípravkom alebo nelekárskym prístrojom. Výrobok nie je liek, lekársky výrobok, liek alebo zdravotnícka pomôcka.

Výrobok nemôže nahradiť lieky, liečbu, nemôže sa použiť na zabránenie chorobám, liečbu chorôb, zmiernenie priebehu chorôb, poranení alebo postihnutí, používať za terapeutickým účelom, určením diagnózy, obnovenia, zlepšenia alebo modifikácie fyziologických funkcií organizmu prostredníctvom farmakologického, imunologického alebo metabolického účinku.

Prezentovaný obsah má len informačno-vzdelávačno-zábavný účel a jeho cieľom nie je diagnostikovanie zdravotných stavov, odovzdávanie alebo nahradenie odbornej lekárskej rady alebo diagnózy.

Prezentovaný obsah vychádza zo zdrojov určených v bibliografii, vrátane vedeckých zdrojov, a využívané metódy presviedčania sú prejavom prípustného reklamného preháňania určených tzv. priemernému spotrebiteľovi, ktorý je dobre informovaná, obozretná a opatrná osoba.

Prezentované výsledky sú atypické a závislé od individuálnych faktorov, predpokladov, cieľov, námahy. Prezentované výsledky dosiahnuté určenými osobami, boli nimi registrované samostatne, takže nie sú overiteľné.